Disclaimer & Privacy

DISCLAIMER:

De door ons georganiseerde dagen, organiseren wij met de grootste zorg. Met alle goede bedoelingen zijn al onze dagen en behandelingen op eigen risico. Mocht u niet zeker weten of u kunt deelnemen aan onze georganiseerde dag c.q behandelingen dan dient u dit altijd eerst te bespreken met uw behandelend arts.

Ook de website van Stichting Yellow Roses Foundation is met de grootste zorg gemaakt speciaal voor U. Wij doen onze uiterste best, wij blijven een Stichting die werkt met vrijwilligers en zijn daar enorm afhankelijk van. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er iets aan onze aandacht is voorbij gegaan. Wij laten u dan ook weten dat er aan de door ons gegeven informatie op deze website geen rechten kunnen worden ontleend en wij dus ook nergens voor aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bij twijfel over uw gezondheid dient u te allen tijde een gekwalificeerde arts te raadplegen.

 

COPYRIGHT

Het logo© welke is ontworpen door: Natasja van Est is speciaal gemaakt voor de Stichting Yellow Roses Foundation. Op alle foto’s op deze website en ons logo berust copyright. U mag dus nooit om wat voor reden dan ook of op welke manier dan ook, deze foto’s van onze website “afplukken” zonder onze toestemming. Wij vertrouwen op uw integriteit en uit respect namens alle vrouwen (of hun familieleden) die toestemming hebben gegeven om hun foto te plaatsen op deze website.

Mocht u verbeterpunten kenbaar willen maken, dan zien we uw reactie graag tegemoet. Wij zullen dan beoordelen of we er iets mee kunnen. Wij willen u alvast hartelijk danken wanneer u daarvoor de moeite neemt.

Contactgegevens: info@yellowrosesfoundation.nl

Penningmeester: penningmeester@yellowrosesfoundation.nl

Webmaster: webmaster@yellowrosesfoundation.nl